Вітаю Вас! Ви переглядаєте блог практичного психолога Марини Ушакової. Мені буде дуже приємно, якщо Ви знайдете щось цікаве и корисне для себе!

Психологічна служба в дошкільному закладі забезпечує збереження та зміцнення духовного, психічного та соціальноого здоров’я вихованців.

Корекційна робота з дітьми


Корекція агресивності 

Агресивна поведінка – одне з найпоширеніших порушень серед дітей дошкільного віку, оскільки це найшвидший і найефективніший спосіб досягнення мети.
Агресивність не можна сприймати однозначно негативно, оскільки вона грає ще й захисну функцію: функцію самозбереження як фізичного, так і емоційного. Часто несподівані агресивні реакції можуть з’являтися в період вікової кризи. Якщо ця поведінка нетипова для дитини і дорослих, значить, вона сигналізує про те, що у дитини виникли певні труднощі і вона потребує допомоги оточуючих.
Агресія – це мотивована деструктивна поведінка, що суперечить нормам і правилам існування людей у суспільстві, яка завдає шкоди об’єктам нападу (живим і неживим), наносить фізичний та моральний збиток людям або викликає в них психологічний дискомфорт.
Агресивність – це властивість особистості, що виражається в готовності до агресії.
Підвищена агресивність дітей є однією з найчастіших проблем у дитячому колективі. Деякі форми агресії характерні для більшості дошкільників: практично усі діти б’ються, сваряться, грубіянять. Зазвичай зі засвоєнням правил і норм поведінки ці безпосередні прояви дитячої агресивності поступаються місцем просоціальним формам поведінки. Проте у певної категорії дітей агресія не тільки зберігається, але й розвивається, трансформуючись в стійку якість особистості.
Агресивність дитини, це, насамперед відображення внутрішнього неблагополуччя, невміння адекватно реагувати на події, що відбуваються навколо неї. Дитина при цьому почувається знедоленою, нікому не потрібною. От вона й шукає способів привернути увагу дорослих і однолітків. Формується таке світовідчуття в сім’ї. Агресивна дитина сприймає світ як ворожий і намагається захистити себе, завоювати своє «місце під сонцем». Дитина не знає, як інакше можна боротися за виживання в цьому світі.
Такі діти не можуть самі оцінити свою агресивність. Їм здається, що увесь світ хоче скривдити саме їх. Виходить замкнене коло: агресивні діти бояться й ненавидять навколишніх, а ті, у свою чергу, бояться їх.
Агресивні діти потребують розуміння та підтримки дорослих. Вони б’ються, кусаються й лаються саме тому, що не знають, як чинити інакше. Їхній поведінковий репертуар жорстоко стереотипний, убогий і обмежений. Якщо ми, дорослі, надамо їм можливість вибору способів поведінки, то наше спілкування з ними стане ефективнішим і приємнішим для обох сторін.
Підставою для складання корекційної програми, спрямованої на зниження агресивної і конфліктної поведінки дітей, стали результати обстеження дітей старшого дошкільного віку КДНЗ № 7 м. Дніпрорудного. Обстеження проводилось з метою виявлення наявності даної категорії дітей в жовтні 2011 р.
Під час обстеження використовувались такі методи, як спостереження за дітьми під час різноманітних ігор та повсякденного спілкування, а також анкетування батьків і вихователів.
В результаті дослідження серед дітей старшого дошкільного віку було виявлено 13% дітей високим рівнем агресивності.
При розробці корекційної програми ми виходили з того, що вона повинна включати в себе наступні напрямки:
-         соціалізація агресивності;
-         навчання дітей прийомам саморегуляції, вмінню володіти собою в різноманітних ситуаціях;
-         відпрацювання комунікативних навичок;
-         формування таких якостей, як емпатія, довіра до людей.
Основні принципи, на яких базується робота по даній програмі:
Ø принцип творчої активності;
Ø постійне залучення дітей до різних ігрових вправ та їх обговорення, надання дітям можливості зрозуміти і спробувати нові способи поведінки і експериментування з ними;
Ø принцип пошукової позиції. В групі створювалися такі умови, в яких учасникам пропонувалося самим найти вирішення проблеми і проекспериментувати з результатами;
Ø принцип партнерського спілкування. Діти працюючи в групах чи парами навчаються визнавати цінність іншого, його думку, інтереси, навчаються приймати рішення з урахування думки та стану інших;
Ø принцип усвідомлення поведінки, дозволяти кожній дитині дізнатися думку про свою поведінку, вчинки (засіб зворотного зв’язку), і на основі отриманих знань змінювати свою поведінку.
Корекційна програма складається з 24 занять, які поділені на 5 блоків.
І блок включає в себе 5 занять, спрямовані на розвиток емоційної сфери дошкільників.
ІІ блок складається з 9 занять, спрямованих на соціалізацію агресивності.
ІІІ блок включає в себе 6 занять, головною метою яких є навчання дітей саморегуляції.
ІV блок складається з 5 занять, спрямованих на відволікання від фіксації на власному «Я» та формування вміння бачити однолітка, звертати на нього увагу і уподібнюватися йому.
V блок складається з 4 занять, спрямованих на розвиток міжособистісних взаємовідносин.
Заняття проводяться двічі на тиждень впродовж 4х місяців.
Загальна структура занять.
1.     Ритуал привітання.
2.     Вправа з метою створення емоційного контакту.
3.     Діяльність, спрямована на розв’язання мети певного блоку.
4.     Вправа, спрямована на формування таких якостей, як емпатія, довіра до людей.
5.     Художньо-творча діяльність.
6.     Вправа на розвиток навичок спілкування.
7.     Ритуал прощання.  

План реалізації програми
Блок І Розвиток емоційної сфери. Ознайомлення дітей з основними емоційними станами; сприяння усвідомленню своїх емоцій: формування вміння розуміти емоції інших людей. Навчання вмінню відображати в художньо-творчій діяльності свій настрій.
Блок ІІ Соціалізація агресивності. Навчання дітей конструктивним способам вираження гніву: вербалізація своїх почуттів; вираження гніву в непрямій формі за допомогою ігрових прийомів (переносити почуття гніву на небезпечні об’єкти).
Блок ІІІ Розвиток саморегуляції. Навчання дітей прийомам саморегуляції, вмінню володіти собою в різноманітних ситуаціях.
Відпрацювання комунікативних навичок (навчання дітей виходити із конфліктних ситуацій прийнятими способами).
Блок ІV Відволікання від фіксації на власному «Я». Вчити дітей вербально виражати своє відношення до іншого. Навчати бачити і підкреслювати позитивні якості і переваги інших дітей.
Блок V Розвиток міжособистісних взаємовідносин. Розвиток емпатії, довіри до людей. Зниження негативізму. Формування вміння дітей узгоджувати власну поведінку з поведінкою інших людей.


Показники компетентності дитини
  • Вміє контролювати власні агресивні прагнення, виражати їх в формах, прийнятих в суспільстві.
  • Володіє прийомами саморегуляції, вмінням володіти собою в різноманітних ситуаціях.
  • Здатен передбачати наслідки дій.
  • Вміє вирішувати конфлікти з однолітками.
  • Наявні такі якості, як емпатія, довіра до людей.
  • Проявляє доброту, увагу, турботу до інших.
  • Не зашкоджує рослинам, тваринам, книжкам, іграшкам.

Комментариев нет:

Отправить комментарий